Etelä-Kuusamon Erämiehet r.y  omistaman erämajan varaus ja varausten peruuttamisen ehdot:

Varaaminen ja maksu.

Ennen 14 vuorokautta tehdyistä varauksista täytyy varaajan suorittaa 30% varausmaksua.

14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua loput 70%.

Alle 14 vuorokautta tehdyt varaukset täytyy maksaa kerralla ennen majan käyttöä.

Erämajan voi välittää myös muu elinkeinonharjoittaja, Tällöin varaamisesta ja tehtyjen varausten peruuttamisessa noudatetaan elinkeinonharjoittajan omassa toiminnassaan soveltamia ehtoja.

Varauksen tehtyään asiakkaalle ilmoitetaan tilinumero jolle asiakkaan täytyy suorittaa varausmaksu.

Samalla kerrotaan myös avainten luovutuspaikka ja ajo-ohjeet majalle.

Avaimet luovutetaan maksukuittia vastaan.

Mikäli varausmaksua ei ole suoritettu katsotaan varaus peruuntuneeksi.

Peruuttaminen ja muutokset.

Mikäli varaus perutaan 14 vuorokautta ennen saapumista, asiakkaan  suorittamat varausmaksut palautetaan asiakkaan ilmoittamalle tilille.

Mikäli varaus perutaan alle 14 vuorokautta mutta ennen 2 vuorokautta, asiakkaan suorittamasta maksusta pidätetään 50% erämajan vuokrahinnasta.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksen alle 2 vuorokautta saapumisesta, pidätetään koko varaushinta.

Mikäli varaus perutaan ennen vuokra-ajan alkamista sattuneesta sairaudesta, tapaturmasta tai kuolemantapauksesta johtuneesta syystä, joka on sattunut vuokralaiselle tai hänen lähiomaiselleen, palautetaan ennakkomaksut kokonaisuudessaan asiakkaalle.

Tapauksesta on ilmoitettava viivytyksettä vuokranantajalle ja esitettävä siitä  lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys.

Omistajan oikeus peruuttaa varaus.

Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este ( force majeure ) voi vuokranantaja irtisanoa vuokrasopimuksen, jolloin vuokranantaja ilmoittaa siitä mahdollisimman pian vuokralaiselle.

Vuokralaisella on tällöin oikeus saada maksamansa vuokramaksun kokonaisuudessaan takaisin.

Force majeure esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti  syntyneitä kuluja ei korvata.

Avainten palautus.

Avaimet palautetaan avainten luovutuksessa saatujen ohjeiden mukaisesti.

Kadonneesta tai palauttamatta jätetystä majan avaimesta on vuokranantajalla oikeus periä vähintään 400 euron suuruinen korvaus.

Kämpän huoltajalla on oikeus periä vähintään 30 euron korvaus mikäli hän joutuu avaamaan oven sisälle jääneen avaimen vuoksi.

Oleskelu kohteessa.

Vuokralaisella on käyttöoikeus erämajaan ja sen varustukseen sekä pihapiiriin.

Majan yhteydessä olevaan hirvien nylky- säilytys- ja paloittelutila eivät sisälly vuokraan.

Tilojen mahdollisesta vuokrauksesta sovitaan erikseen.

Mikäli majaa tai sen pihapiiriä käyttää enemmän henkilöitä kuin on majan henkilökapasiteetti (5 hlöä), on asiasta sovittava etukäteen vuokranantajan kanssa.

Henkilömäärä on ilmoitettava varausta tehdessä.

Kapasiteetin ylittävistä henkilöistä veloitetaan 5 euroa/hlö/vrk.

Asiakas tuo omat liinavaatteensa ellei asiasta ole muuta sovittu, käytetystä liinavaatevuokrasetistä veloitamme 8 euroa / setti.

Asiakas vastaa erämajan ja sen pihapiirin siisteydestä vuokra-aikana ja sen päätyttyä.

Mikäli siivousta ei ole tehty on vuokranantajalla oikeus periä korvaus, vähintään 50 euroa siivouksesta.

Siivous voidaan sopia myös etukäteen erillistä korvausta vastaan.

Erämaja on käytössä tulopäivästä klo 14sta lähtöpäivään klo 12sta saakka, ellei asiasta ole muuta sovittu.

Lemmikkieläimet ovat sallittuja, mutta ne eivät saa oleskella vuoteissa ja huonekaluilla.

Vahinkojen korvaus.

Vuokralainen on velvollinen korvaamaa aiheuttamansa vahingon, jonka hän on aiheuttanut majalle sen irtaimistolle ja pihapiirille.

Valitukset.

Mahdolliset valitukset on aina ilmoitettava välittömästi aiheen ilmaannuttua kämpän huoltajalle tai omistajalle.

Mikäli se ei ole mahdollista tai asiasta ei saada tyydyttävää ratkaisua tai siihen liittyy korvausvaatimus tulee  valitus lähettää kirjallisena kuukauden kuluessa vuokra-ajan päättymisestä omistajalle.

Omistaja varaa valituksen käsittelyyn kuukauden.

Jos asiakas ja omistaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa riita-asian kuluttajain valituslautakunnan käsiteltäväksi.

Muuta huomioitavaa.

Omistaja voi vuokrata erämajaa omaan tai perheen käyttöön alennetulla hinnalla.

Mikäli asiakas haluaa vuokrata erämajan samaan aikaan, on maja vuokrattava asiakkaalle jos omistaja tai hänen perheenjäsen ei halua suorittaa vuokrauksesta täyttä hintaa.

Muutoin omistajalla ja hänen perheenjäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin asiakkaalla.

Omistaja varaa erämajan omaan käyttöön hirvenmetsästyksen ajaksi.

Majan vuokraustilanne näkyy osoitteessa http://etelakuusamoneramiehet.kotisivuni.org