Kiintiöt:

Jäsenet ja heidän vieraansa voivat harjoittaa metsästystä metsästyskautena 2019 seuraavin edellytyksin: Saaliskiintiö 50 pistettä kunkin jäsenen ja hänen vieraansa osalta yhteensä. Yksi kanalintu vastaa 5 pistettä, paitsi metsolintu (metso/koppelo) vastaa 10 pistettä. Vain 1 metsolintu sallitaan jäsentä kohden.

Vieras saa metsästää vain isännän mukana ollessa. Vieraan saalis vähentää isännän kiintiötä.


Rauhoitusalueet:

Rauhoitusalueet sen mukaan kuin on metsästysoikeuden haltijoiden kanssa sovittu tapauskohtaisesti. Pienriistan metsästysalueet löytyvät omariistan kartoilta.


Seuramme pienriistan kartta löytyy Oma Riista palvelusta. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä kyseiseen palveluun.
Linkki omariista palveluun on: http://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi

Jäsenmaksun yhteydessä on ilmoitettava metsästäjänumero viitteessä. Näin saamme teidät omariista rekisteriimme.
Numeron ilmoittaneet seuramme jäsenet kutsutaan jäseneksi oma riista palvelussa.

Omariista palvelusta löytyy pienriista alueen kartta, jonka pystyy mm. tulostamaan omaan käyttöön. Kartasta löytyy myös tunnus, jolla kartan pystyy siirtämään mm. Tracker yms. koirapaikannuslaitteisiin. B-bark nimisen ohjelman ilmaisversiossa kartan saa myös toimimaan. Kyseinen ohjelma pitää ladata puhelimeen, jonka jälkeen omariista palveluvalikosta voi karttatunnuksen syöttämällä saada kartan näkymään. Omariistan puhelinversiossa kartat näkyvät myös. Siellä voi merkata suoraan mm. saalisilmoitukset.

Uusin karttaversio pyritään päivittämään ennen pienriistan metsästyksen alkua.