Etelä-Kuusamon Erämiehet niminen metsästysyhdistys perustettiin Kuusamossa 2.4.1968 allekirjoitetun PERUSTAMISKIRJA:n mukaan,  ja sille hyväksyttiin Metsästysyhdistyksen säännot nr. 65-2068/34. Yhdistyksen perustajina olivat seuraavat kuusamolaiset:

Maanviljelijä Toivo Olavi Tapaninpoika Vähäkuopus

Maanviljelijä Eino Juhonpoika Pitkänen

Maanviljelijä Eino Jalmari Juhonpoika Nissi

Lupahakemus lähetettiin perustamisen jälkeen sisäasiainministeriöön, joka käsitteli asian ja myönsi luvan sillä ehdolla että yhdistys merkitään yhdistyslaissa säädetyssä järjestyksessä yhdistysrekisteriin. Luvan allekirjoittivat ministeri S. Suorttanen ja nuorempi hallitussihteeri Lauri Lausmaa. Lupa on varustettu leimamerkein 2×20 mk, 1×3,50 mk  ja 1×3 mk, yhteensä 46,50 mk josta Leima 12,50 mk ja lisäleima 34,- mk. Lupa lähetettiin ministeriöstä postitse 17.7.1968 Kuusamoon.

Ilmoitus  saapui  kolmena kappaleena 16.8.1968 aatteellisen yhdistyksen yhdistysrekisteriin oikeusministeriöön, joka päätöksellään hyväksyi sen.  Yhdistys sai rekisterinumeron 100354, se merkittiin rekisteriin sivulle 275/361 ja nimeen liitettiin ”r.y.”. Päätös tapahtui siis Helsingissä, oikeusministeriössä 22.1.1969. Päätoksen allekirjoittivat apulaistoimistopäällikkö Kai Wiitanen ja toimistosihteeri Eeva Suurkuukka.

Ydistyksen nimenkirjoittajiksi  päätöksessä merkittiin puheenjohtaja Toivo Vähäkuopus ja varapuheenjohtaja Eino Pitkänen. Muiksi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kirjattiin:

Maanviljelijä Olavi Ulervi Niileksenpoika Tauriainen

Maanviljelijä Vieno Johannes Leonpoika Niemelä

Maanviljelijä Ali Villenpoika Isopoussu

Maanviljelijä Oskari Heikki Juhonpoika Karjalainen

Varajäsenet:

Maanviljelijä Armas Hermanninpoika Mursu

Talollisenpoika Urho Tatu Oskarinpoika Karjalainen

Työmies Jaakko Vilho Arvidinpoika Ronkainen

Kaikki edellämainitut kuusamolaiset ovat rippikoulun käyneitä, konfirmoituja ja kansalaisluottamusta nauttivia kirkkoherra Antti Poukkulan maaliskuussa 1968 antaman papintodistuksen mukaan. Asiaa käsitelleiden virkamiesten kansalaisluottamuksesta ei ole mainintaa joten se lienee ollut kunnossa.