Hirven käsittelyn ABC, https://www.metsastajaliitto.fi/node/66H

Hirviverotuksen ABC, https://www.fixumedia.fi/videotuotanto/videogalleria/145671922

Riistalaukaussimulaattori, https://www.metsastajaliitto.fi/sites/default/files/simulaattori/simulaattori.html

Omariista palvelu, http://riista.fi/riistahallinto/sahkoinen-asiointi