TIEDOTE KOKOUKSESTA

Etelä-Kuusamon Erämiehet ry:n vuosikokous              

Aika: 16.2.2020 klo 16

Paikka: Metsästysseuran maja, pyyntikuoppa.                                                                                  

Läsnä: 18 jäsentä

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Niemelä ja sihteeriksi Mika Lämsä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Timo Pitkänen ja Antti Määttä.

Mika Lämsä esitteli tilikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon  sekä Jari Niemelä esitteli vuosikertomuksen kuluneelta tilikaudelta. Hyväksyttiin vuosikertomus, tilikertomus sekä vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2019.

Jari Niemelä esitteli johtokunnan laatiman toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman sekä Mika Lämsä esitteli tulo- ja menoarvion alkaneelle kaudella 2020, jotka vahvistettiin toimintakaudelle yksimielisesti.

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille 31.12.2019 mennessä päättyneeltä tilikaudelta.

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2020 Jari Niemelä.

Valittiin hallituksen jäseneksi Mika Toivola.

Valittiin seuran edustajaksi Vesisuontien yksityistien tiekuntaan Jari Niemelä.

Muut asiat

Asia 1. päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan.

Päätös: Kokous on pidetty 13.2.2020, näin edustajaa ei tarvitse valita.

Asia 2. päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

Päätös: ei esitettäviä asioita

Asia 3. hirvenmetsästyksen sääntöjen päivitys

Päätös:

Käytiin läpi päivitetyt säännöt. Sääntöjä on päivitetty maanomistajan jako-osuuksien osalta sekä poistettu ampumaharjoitusvelvollisuus. Hyväksyttiin yksimielisesti päivitetyt säännöt.

Asia 4. maanvuokrasopimus- ja jäsen asiat

Päätös: keskusteltiin ja käytiin maanvuorasopimusasiat sekä jäsenanomukset läpi sekä päätettiin niistä.

Muissa asioissa nousi esille seuraavat asiat

  • ei muita asioita