TIEDOTE KOKOUKSESTA

Etelä-Kuusamon Erämiehet ry:n vuosikokous              

Aika: 10.2.2019 klo 18

Paikka: Metsästysseuran maja, pyyntikuoppa.                                                                                  

Läsnä: 11 jäsentä

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Rauno Säkkinen ja sihteeriksi Mika Lämsä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisesti kokoon kutsutuksi.

Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Timo Pitkänen ja Jari Niemelä.

Mika Lämsä esitteli tilikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon  sekä Rauno Säkkinen esitteli vuosikertomuksen kuluneelta tilikaudelta. Hyväksyttiin vuosikertomus, tilikertomus sekä vahvistettiin tilinpäätös vuodelta 2018.

Rauno Säkkinen esitteli johtokunnan laatiman toiminta- ja riistanhoitosuunnitelman sekä Mika Lämsä esitteli tulo- ja menoarvion alkaneelle kaudella 2019, jotka vahvistettiin toimintakaudelle yksimielisesti.

Myönnettiin vastuuvapaus johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille 31.12.2018 mennessä päättyneeltä tilikaudelta.

Muut asiat

Asia 1. Pilkkiviikon osakilpailun järjestäminen

Päätös: Etelä-Kuusamon Erämiehet ry järjestää 10.4.2019 osakilpailut klo 10-13 Vähälläjärvellä ja klo 15.30-18.30 Kontioluomalla. Järjestelyyn toivotaan mukaan mahdollisimman paljon jäseniä. Pidetään kokous asiasta lähempänä ajankohtaa. Osallistumisesta annetaan hyvitystä tämän kauden hirvenmetsästyksen jahtimaksuun myöhemmin määriteltävällä summalla.

Asia 2. päätetään, miten riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa poissa olevia metsästysyhdistyksen jäseniä edustetaan.

Päätös: Jos ei pääse osallistumaan riistanhoitoyhdistyksen kokoukseen voi valtakirjan antaa Jouni Karjalaiselle, Jari Niemelälle tai sellaiselle seuran jäsenelle joka osallistuu kokoukseen.

Asia 3. päätetään toimialueen riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

Päätös: ei esitettäviä asioita

Asia 4. majan lämmitysjärjestelmän muutos maalämpöön.

Päätös: Keskusteltiin asiasta. Jätetään hanke lepäämään tässä vaiheessa. Sen sijaan toteutetaan muita energiansäästöhankkeita.

Asia 5. maanvuokrasopimusasiat

Päätös: keskusteltiin ja käytiin sopimusasioita läpi

Muissa asioissa nousi esille seuraavat asiat

  • Riistakolmio laskenta järjestetään. Koolle kutsujana toimii Jari Niemelä. Laskenta suoritetaan kelien salliessa.